یک دختر ۱۵ ساله هندی که هفته گذشته از سوی ۳ مرد مورد تجاوز گروهی قرار گرفته بود در بیمارستان درگذشت.

پلیس هند از تجاوز گروهی به دختر نوجوان و آتش زدن وی توسط سه مرد در «چیتاباگائون» خبر داد.

به گفته پلیس، این دختر ۱۵ ساله در ۱۱ ماه مه یعنی ۶ روز پیش مورد تجاوز گروهی قرار گرفته و سپس سوزانده شده است.

براساس این گزارش، این دختر نوجوان با ۷۵ درصد سوختگی به بیمارستان منتقل شده اما روز جمعه تحت عمل جراحی درگذشت.

یک نفر از متهمان بازداشت شده اند اما دو نفر دیگر ناپدید هستند.

دسامبر سال گذشته به دنبال تجاوز گروهی به یک دختر دانشجوی در دهلی نو موجی از اعتراضات و تظاهرات علیه دولت و قوانین حاکم بر تجاوز به عنف در هند به راه افتاد.

دولت هند قول داده سختگیری بیشتری علیه تجاوزکاران اعمال کند.