ملت ایران: دادگاه پزشکی قانونی بولتون باخبر شد که انتونی بریز ۳۶ ساله که ۱۶۰۰ پوند بدهی داشت. اما نزول خواران و گرو گیرها «روز و شب» با وی تماس می ‎گرفتند و وی را مورد تهدید قرار می دادند.

بریز که برای شرکت مهندسی وبستر درایورز کار می کرد، در کوچه ای نزدیک خانه اش و پس از دریافت پیامک های متنی تهدید آمیز، اقدام به خودسوزی کرده است.

وی به دنبال این خودسوزی به بیمارستان منتقل شد اما به خاطر آن که جراحات ناشی از سوختگی ۷۳ درصد از بدنش را در بر گرفته بود، جان باخت.

دفتر پزشکی قانونی بولتون اعلام کرد: «پول در مقاطعی از زندگی نگرانی طبیعی هر مرد خانواده و پدری به شمار می آید. بدهی های وی زیاد نبود بنابراین نمی توان متوجه شد که چرا بدهی هایش موجب شد تا به خود آسیب وارد کند.»

مرگ بریز در حالی روی داد که انتقاد از شرکت هایی پول نزول پرداخت می کنند، و برای وام های کوتاه مدت خود تا ۲۰۰ درصد بهره دریافت می کنند، رو به افزایش می باشد.

در همین حال هفته گذشته دو شرکت که پول نزول پرداخت می کردند، به خاطر رفتارهای نامناسب مجبور به تسلیم مجوز بازرگانی خود شدند.