ملت ایران:رسانه های ایتالیایی گزارش داده اند با توجه به اطلاعات اولیه که از سوی پلیس رم ارائه شده، این پدر بخت برگشته در سن ۸۳ سالگی و در ماه آگوست ۲۰۱۱ در شهر کوچکی به نام " سابیاکو " در چهل کیلومتری پایتخت جان خود را از دست می دهد اما فرزندش برای استفاده از حقوق بازنشستگی، مرگ وی را پنهان کرده و جنازه پدرش را در یک پنجره سقفی مخفی کرد که ساخته شده از سیمان و سنگ بود و البته با یک کلید نیز درب آن را قفل کرده بود.

به گزارش رسانه های ایتالیایی پدر وی بازنشسته مطبوعات انگلیس بود ولی پسر فردی بیکار و معتاد به مصرف مواد مخدر بود که در دادگاه های ایتالیا نیز دارای سوابق و اتهامات قبلی بوده که با وثیقه ۱۴۰۰ دلاری در سال ۲۰۱۱ آزاد شده است.