ملت ایران: زمین لرزه ای به بزرگی ۳.۶ درجه در مقیاس ریشتر در عمق ۱۲ کیلومتری زمین ساعت ۲۰ و ۵۸ دقیقه آبدان شهرستان دیر را لرزاند که موقعیت این زمین لرزه در طول جغرافیایی ۵۱.۶۹ و عرض جغرافیایی ۲۸.۲۱ اعلام شده است.

زمین لرزه ای به بزرگی ۳.۱ درجه در مقیاس ریشتر در عمق ۱۰ کیلومتری زمین ساعت ۲۱ و ۳۱ دقیقه کاکی شهرستان دشتی را لرزاند که موقعیت این زمین لرزه در طول جغرافیایی ۵۱.۴۷ و عرض جغرافیایی ۲۸.۲۸ اعلام شده است.

زمین لرزه ای به بزرگی ۲.۹ درجه در مقیاس ریشتر در عمق ۱۰ کیلومتری زمین ساعت ۲۲ و ۱۸ دقیقه کاکی شهرستان دشتی را لرزاند که موقعیت این زمین لرزه در طول جغرافیایی ۵۱.۵۶ و عرض جغرافیایی ۲۸.۱۹ اعلام شده است.

همچنین زمین لرزه ای به بزرگی۲.۸ درجه در مقیاس ریشتر در عمق ۲۳ کیلومتری زمین ساعت ۱۵ دقیقه بامداد روز سه شنبه خورموج مرکز شهرستان دشتی را لرزاند که موقعیت این زمین لرزه در طول جغرافیایی ۵۱.۵۸ و عرض جغرافیایی ۲۸.۶۵ اعلام شده است.

گزارشی از زمین لرزه های مذکور مخابره نشده است.