به گزارش ملت ایران به نقل از شفقنا: هند که در ماه های اخیر شاهد تجاوز های مکرر به زنان داخلی و خارجی بوده است این بار از شنیدن خبر تجاوز وحشیانه به کودکی ۵ ساله تکان خورد.
دختری پنج ساله پس از آنکه به مدت چندین روز مورد تجاوز و ضرب وشتم یک متجاوز قرار داشت در حالی که در وضعیت وخیمی به سر می برد از سوی پلیس نجات یافت.
نخست وزیر هند در این ارتباط از مردم خواست برای نجات از شیطان تجاوز فکری کنند و راهی بیابند.
خانواده این دختر پلیس را به کوتاهی متهم کردند اما پلیس این اتهام را رد کرد.
این دختر از سوی یک مرد ۳۰ ساله در ظبقه همکف آپارتمانی که زندکی می کرد ربوده شده بود و پس از آنکه فریاد ضجه و ناله های او توجه همسایه ها را جلب کرده بود مردم درب خانه را شکسته و وارد شده بودند.
پزشکان معالج وضعیت دختر را بسیار بد و از نظر داخلی دارای جراحت های بسیار معرفی کردند. او هم از سوی فرد متجاوز و هم با اشیاء خارجی به شدت مورد تجاوز قرار گرفته بود.
کشور هندوستان ماه هاست که با اخبار پی در پی تجاورز توجه جهانیان را به خود جلب کرده است.