زمین لرزه ای به بزرگی ۴.۱ در مقیاس ریشتر شامگاه امروز شنبه حوالی جزیره کیش در خلیج فارس را لرزاند.

به گزارش ایرنا، مرکز لرزه نگاری کشوری وابسته به موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران اعلام کرد که شبکه های لرزه نگاری وابسته به این مرکز، زمین لرزه ای را به بزرگی ۴.۱ در مقیاس امواج درونی زمین(ریشتر) در ساعت ۲۱ و ۲۳ دقیقه و ۲۶ ثانیه امشب(۱۰ خردادماه ۱۳۹۳) ثبت کرده اند.

کانون این زمین لرزه مرز خلیج فارس و استان هرمزگان در حوالی جزیره کیش واقع در عرض شمالی ۲۶.۶ و طول شرقی ۵۴ درجه اعلام شده است.

از خسارات احتمالی این زمین لرزه خبری در دست نیست.