توفانی با سرعت ۹۴ کیلومتر در ساعت چهارشنبه شب شهرستان گناباد واقع در جنوب استان خراسان رضوی را در نوردید و خساراتی به بار آورد.

دبیر شورای هماهنگی مدیریت بحران شهرستان گناباد به ایرنا گفت: بر اساس گزارشات اولیه، این توفان باعثتخریب دیوارها، سقف ساختمانها و سقوط درختان در سطح وسیعی شده اما تلفات جانی به همراه نداشته است.

حسین مرادی افزود: در حال حاضر برق بیشتر نقاط شهرستان گناباد قطع است و به همین دلیل آب شرب شهر نیز دچار مشکل شده است.

وی از مردم خواست تا در مصرف آب صرفه جویی کنند زیرا به دلیل قطع برق بسیاری از تاسیسات آبرسانی به شهرستان دچار مشکل گردیده است.

وی میزان دقیق خسارتهای وارده را به ارزیابیهای کارشناسی در ساعات آینده موکول کرد.

کارشناس اداره هواشناسی شهرستان گناباد نیز در گفت و گو با ایرنا اظهار داشت: این توفان از ساعت ۲۰:۳۵ دقیقه دیشب آغاز شد و به مدت ۵۰ دقیقه ادامه داشت.

هادی قربانی افزود: این توفان در شدیدترین وضع آن ۹۴ کیلومتر در ساعت، سرعت داشت.