این حادثه ساعت ۲۳ دوشنبه، زمانی رخ داد که آهنگساز جوان در استخر خانه اش در منطقه ولنجک تهران به دلیل بسته بودن فضای استخر دچار نارسایی قلبی شد. چند نفر از همسایه های وارسته که متوجه این موضوع شده بودند تلاش کردند به او کمک کنند اما وی دقایقی بعد فوت کرد.

به گفته یکی از دوستان نیما، او پس از شنا در استخر قصد خروج داشت که ناگهان تعادلش را از دست داد و به داخل استخر سقوط کرد. جسد نیما وارسته صبح سه شنبه برای انجام تحقیقات بیشتر به پزشکی قانونی منتقل شد. یکی از دوستان او در گفت و گو با همشهری گفت: نیما در خانه اش تنها زندگی می کرد و خانواده اش از شنیدن خبر مرگ او شوکه شدند. با این حال با اهدای اعضای بدن او موافقت کرده اند.