ملت ایران: فرمان سیاسرانی عضو شورای شهر کجور در کجور اظهار داشت: عصر روز جمعه شانزدهم فروردین ۹۲ خانم م مالامیری برای سرکشی و رسیدگی به دام هایش رفت اما دچار حادثه ای تلخ شد.

سیاسرانی با بیان اینکه این زن ۳۵ سال سن داشت، افزود: پس از حمله گاو به این زن، وی از ناحیه سر به شدت با دیواره بتونی دامداری برخورد کرد و دچار سانحه مغزی می شود.

وی تصریح کرد: پس از انتقال مصدوم به بیمارستان شهر پول، تلاش پزشکان برای نجات جان وی بی نتیجه ماند و دار فانی را وداع گفت.