چاک لمب ۵۶ساله در شغل های گوناگون نقش جسد را بازی می کند و از این راه روزانه ۱۵۰۰دلار درآمد دارد. ماجرا از زمانی آغاز شد که او با خون مصنوعی صحنه های گوناگون مرگ خود را بازسازی کرد و با آنها یک وب سایت راه انداخت؛ وب سایتی که ۵۰میلیون بازدید کننده دارد و شغل های گوناگونی برای او به ارمغان آورد.