روزنامه " واشنگتن پست " با انتشار گزارشی کوتاه به چهار پرسشی پرداخته که در جریان تحقیقات گسترده نیروهای امداد و نجات بین المللی در موردپرواز ۳۷۰ هواپیمایی مالزیکه در مسیر کوالالامپور به پکن مفقود شد پاسخ داده شده است.

روزنامه " واشنگتن پست " با انتشار گزارشی کوتاه به چهار پرسشی پرداخته که در جریان تحقیقات گسترده نیروهای امداد و نجات بین المللی در مورد پرواز ۳۷۰ هواپیمایی مالزی که در مسیر کوالالامپور به پکن مفقود شد پاسخ داده شده است.

به گزارش " تدبیر "، روزنامه " واشنگتن پست " با اشاره به ابهامات موجود در مورد هواپیمای مفقود شده مالزی به طرح یکی از پرسش ها می پردازد و در این باره می افزاید:

" ساموئل راجرز " آلمانی ۲۰ ساله که با کوله پشتی خود به بانکوک سفر کرده و در مسیر سفرش قرار است از مالزی نیز بگذرد پرسشی را مطرح کرده است: " چرا در حالی که ارتش مالزی هواپیما را در رادار مشاهده کرده بود به سرعت در این باره گزارش نداد؟ "

پاسخ به این پرسش آن است که درست است ارتش مالزی این هواپیما را در رادار مشاهده کرده بود اما دلیلی برای مظنون شدن به آن ندیده بود. این علت اصلی عدم تماس سریع آنان با مرکز کنترل هوایی بوده است. بسیاری از کارشناسان امور هوایی و دفاعی در این مورد تردید دارند. آنان بر این باورند که نیروی هوایی مالزی با بی دقتی در تشخیص هواپیما ناموفق بوده است. "

" آلن میز " ۲۵ ساله از آلمان فرد دیگری است که پرسشی را مطرح کرده و گفته است که " چرا ترانسپوندر هواپیما خاموش شده بود؟ "

" واشنگتن پست " در این باره پاسخ داده است: " نتایج ارزیابی ها در این مورد هنوز به دقت مشخص نشده اند. اگر ثابت شود که ترانسپوندر به عمد خاموش شده احتمال وقوع انفجار در هواپیما یا حوادثدیگر مطرح می شود. واضح ترین دلیل احتمالی ای که برای این موضوع وجود دارد آن است که خلبان هواپیما می خواسته با خاموش کردن ترانسپوندر هواپیما را از معرض رصد رادارهای تجاری مخفی نگه دارد. احتمال عملکرد بد ترانسپوندر نیز برای اتخاذ چنین تصمیمی از سوی خلبان وجود دارد.

" ییپ رویال " ۲۹ ساله از هنگ کنگ در فرودگاه " توکیو " این پرسش را مطرح می کند آیا غرامت لازم به خانواده قربانیان پرداخت خواهد شد؟

" روزنامه " واشنگتن پست " در این مورد پاسخ می دهد: " طبق کنوانسیون " مونترال " شرکت های هوایی موظف به پرداخت غرامت به خانواده قربانیانی هستند که یا مجروح شده و یا کشته شده اند. رقم این غرامت در حدود ۱۷۵ هزار دلار است. خانواده قربانیان شکایتی را در مالزی علیه شرکت هواپیمایی آن کشور تنظیم کرده اند. در صورتی که دادگاه به نفع آنان رای خانواده ها می توانند غرامت را دریافت کنند. با این حال، عدم حضور مسافران امریکایی در پرواز بوئینگ احتمال این موضوع را که بتوان شکایتی در این مورد را در دادگاه های امریکا مطرح کرد ضعیف ساخته است. "

روزنامه " واشنگتن پست " در پایان به پرسش مطرح شده از سوی یکی از کارکنان وزارت خزانه داری امریکا در کانتیکت اشاره می کند.

او این پرسش را مطرح می نماید که چرا پرواز مالزی فاقد " جی پی اس " بود؟ و در این باره پاسخ می دهد:

" ردیابی از هواپیماها از طریق رادارها و به گونه ای بسیار حساس صورت می گیرد. چه پروازها تجاری باشند چه نظامی. با این حال برخی از هواپیماها مجهز به سیستم " جی پی اس " سیستم تعیین موقعیت جهانی) هستند که به شناسایی آن ها از طریق ناوهای دریایی کمک می کند اما از طریق زمینی امکان ردیابی آن ها وجود ندارد. از زمان مفقود شدن پرواز ۳۷۰ مالزی بسیاری پرسش هایی را در مورد سیستم " جی پی اس " مطرح کرده اند و معتقدند اگر این سیستم در هواپیما به روز شده بود این حادثه روی نمی داد. با این حال تغییرات و هماهنگی ها در این باره در مورد هواپیمای مفقود شده هنوز هم مورد بحثو بررسی است. "