بر اساس گزارش ها بیش از ۱۰۰کوهنوردبه دلیل شکسته شدن نردبان های یخچال «خومبو» و مسیر بین کمپ ها بالاتر از کمپ ۲ گیر افتاده اند. سقوطبهمندر قله اورست باعثکشته و مفقود شدن حدود ۱۵ کوهنورد شد و بیش از ۱۰۰ کوهنورد نیز در منطقه یخچالی این قله گرفتار شده اند.
تمامی فعالیت های صعود اورست در جبهه جنوبی و در خاک نپال به دلیل حادثهوقوع وحشتناک بهمنو مرگ چندین شرپا و کوهنورد به حال تعلیق درآمده است. آنگ تشرینگ شرپا، رئیس فدراسیون کوه نوردی نپال به خبرگزاری فرانسه گفته است حادثه بهمن در حوالی ساعت ۶:۴۵ دقیقه صبح جمعه ۱۸ آوریل به وقت محلی نپال در ارتفاع ۵،۸۰۰ متری درست در زیر کمپ ۲ رخ داده است.

طبق اعلام سایت پیک فریکس(peak Freaks) تاکنون ۶ شرپا کشته شده و ۹ کوه نورد دیگر مفقود هستند. در حال حاضر هلیکوپترها در حال پرواز مداوم هستند تا کوهنوردانی که در بالای منطقه وقوع بهمن گیر افتاده اند را از محل انتقال دهند. این درحالی ست که اجساد شرپایان جان باخته نیز باید تخلیه شوند. بر اساس گزارش ها بیش از ۱۰۰ کوهنورد به دلیل شکسته شدن نردبان های یخچال «خومبو» و مسیر بین کمپ ها بالاتر از کمپ ۲ گیر افتاده اند.

اخبار ناموثقی هم از کشته شدن ۱۳ نفر و ۳ مفقود یا حتی ۱۲ کشته و ۵ مفقود حکایت دارد. در همین حین شاهدان عینی خبر از مشاهده ۱۱ جسد که به بیس کمپ آورده شده اند، می دهدکه به نظر می رسد که بیشترشان شرپاهای راهنما باشند. یکی از شرکت هایی که در منطقه کاتماندو فعالیت می کند خبر داده که دو نفر از راهنمایان این شرکت نیز در بین جان باختگان بوده و ۴ نفر دیگر هنوز مفقود هستند. خبرگزاری فرانسه همچنین اعلام کرده که تعداد راهنمایان کشته شده ۱۲ نفر بوده و احتمال دارد این تعداد به ۱۴ نفر نیز برسد.

این حادثه یکی از ناگوارترین و مرگبارترین حوادثاتفاق افتاده در اورست و قلل بالای هشت هزار متری به شمار می رود. به گزارش فارس، عظیم قیچی ساز کوهنورد مشهور ایرانی نیز در حال حاضر برای فتح قله «شیشاپانگما» در ارتفاع ۶ هزار متری این قله قرار دارد.