مدیرکل اداره فرودگاه‌های کرمان گفت: یک فروندهواپیمای مسافربریایرباس ۳۰۰ مسیر زاهدان - تهران بامداد چهارشنبه ۲۰فروردین در فرودگاه بین المللی کرمان فرود اضطراری انجام داد. محمد نخعی در گفت و گو با خبرنگار خبرگزاری جمهوری اسلامی افزود: ساعت ۴۸ دقیقه بامداد امروز خلبان این هواپیما با شماره پرواز ۷۰ - ۱۰ در حال طی مسیر هوایی زاهدان به تهران، درخواست فرود اضطراری در فرودگاه کرمان را اعلام کرد.

وی ادامه داد: علتفرود اضطراریاین هواپیما وضعیت جسمانیکودکیزیر دو سال بود که با هماهنگی برج مراقبت، پرواز با ۱۰۲ مسافر در کرمان بر زمین نشست.

او گفت: این کودک با هماهنگی مدیر پایانه با اورژانس مستقر در فرودگاه برای مداوا به بیمارستان افضلی پور کرمان منتقل شد.

وی اضافه کرد: هواپیما با ۹۵ مسافر در ساعت یک و ۴۰ دقیقه بامداد امروز فرودگاه کرمان را به مقصد فرودگاه مهرآباد در تهران ترک کرد.

مدیرکل اداره فرودگاه‌های کرمان گفت: علت کاهش مسافران هواپیما به ۹۵ مسافر، همراهی بستگان این کودک با وی در کرمان است.