پلیس و مقامات بیمارستانیپاکستاناعلام کردند براثرانفجاریکبمبدر بازار صیفی‌جات اسلام‌آباد پایتخت این کشور روز چهارشنبه ۲۰ فروردین دستکم ۱۵ تنکشتهو ۳۵ نفر مجروح شدند. به گزارش خبرگزاری فرانسه از اسلام آباد، عایشه آیسانی سخنگوی موسسه علوم پزشکی پاکستان به خبرنگاران گفت: این انفجار در اوج شلوغی بازار در صبح امروز زمانی که ده‌ها تن ازجمله فروشندگان و خریداران در این مکان بودند، صورت گرفته است.

وی حال دوتن از مجروحین این انفجار را بسیار وخیم توصیف کرد.

هنوز جزییات بیشتری درمورد این انفجارگزارش دریافت نشده است.