به گزارش خبرگزاری خبر آنلاین، در پی زلزله شدید ۸ ریشتری در سواحل شیلی این بزرگترین پس لرزه ثبت شده است که بر نگرانی های مردم شیلی افزوده است.
سی ان اننوشت، دیروز بعد از وقوع زمین لرزه اصلی در تمامی سواحل غربی آمریکای جنوی تا هاوایی هشدار سونامی صادر شد و در پی دیده شدن امواج بیش از دو متر در اقیانوس مردم به مناطق مرتفع تر حرکت کردند.
به گزارش منابع رسمی تاکنون ۹۲۸ هزار نفر ترک خانمانک رده اند تا به مناطق مرتفع بروند.
گرچه از تلفات جانی پس لرزه ها گزارشی منتشر نشده است اما تاکنون پنج نفر در زلزله پریشب جان خود را از دست داده اند.
طبق آخرین اخبار نیروی دریایی شیلی از رسیده امواج سونامی این پس لرزه به سواحل این کشور خبر داده است که اخبار تلفات آن هنوز منتشر نشده است.