سرهنگ رسول النقی پور گفت:خودکشیدانشجوی دختردانشگاه ارومیهدر خوابگاه به اثبات رسید و ادعاهای مطرح شده دال بر قتل تکذیب می شود.
او گفت: طبق اظهارات کارشناسان پزشک قانونی و آگاهی مرحومه خودکشی کرده و به علت اینکه هیچ دلیلی اعم از درگیری و شکستگی در وی یافت نشده، نتیجه پرونده خودکشی اعلام شده است.
او در رابطه با نحوه وقوع خودکشی گفت: مرحومه با طناب هایی که قوطی های شیرینی را بسته بندی می کنند خود را خفه کرده بود.
رییس پلیس آگاهی آذربایجان غربی همچنین در رابطه با انگیزه خودکشی، گفت: متاسفانه مرحومه هیچ دلیلی از خود بر جای نگذاشته، در اکثر مواقع معمولا افرادی که اقدام به خودکشی می کنند، نامه یا نوشته ای در رابطه با انگیزه خود بر جای می گذارند اما او هیچ مدرکی از خود بر جا نگذاشته است.
النقی پور همچنین در رابطه با اخبار منتشر شده در برخی از رسانه های بیگانه، گفت: دشمنان نظام اسلامی برای خدشه دار ساختن امنیت موجود در کشور فرصت طلبانه تمامی تلاش خود را به کار می برند، در این راستا نیز هم با آبروی مرحومه بازی کردند و هم به فرصت طلبی های خود ادامه دادند به همه دوستان اطمینان می دهم که این موارد مطروحی شایعاتی بیش نیست.