سروان مصطفی گله دار در گفت وگو با خبرنگار ایرنا با اشاره به این که ایناتوبوسبا ۴۰ سرنشین از سنندج عازم تهران بود، افزود: خوشبختانه در اینحادثهبه کسی آسیبی وارد نشد. وی بیان کرد: این حادثه در حالی به وقوع پیوست که راننده خودرو متوجه نقص فنی جعبه فیوض وآتشداخل داشبورد وسیله نقلیه شد.

گله دار گفت: در مدت چند دقیقه و پیش از آن که کسی بتواند اقدامی برای مهار آتش انجام دهد، آتش تمام اتوبوس را در بر گرفت. وی گفت: علت دقیق وقوع این سانحه از سوی عوامل آتش نشانی در دست بررسی است و تحقیقات بیشتر در این خصوص ادامه دارد.

پیش تر نیز مواردی از آتش سوزی در اتوبس های اسکانیارخ داده بود.