خبرگزاری آسوشیتدپرس به نقل از پلیس شهر دنور خبر داد که بارش جزئی برف باعثبرخورد یکصد و چهار دستگاه خودرو در امتداد این بزرگراه شد. ۱۰۴خودرودرآمریکابا هم برخورد کردند

لاین های شمالی این بزرگراه که پوشیده از برف است، برای چند ساعت بسته بود.

افراد مصدوم به بیمارستان های نزدیک محل حادثه منتقل شدند. در همین حال حدود یکصد ماشین برف روب و چهار کامیون تانکدار بزرگ جاده های شهر دنور را از برف پاک سازی کردند.

اداره حمل و نقل آمریکا هشدار داد که وضعیت غیرثابت جوی در ایالت کلرادو به لغزندگی جاده ها منجر شده است.

مقامات همچنین به رانندگان توصیه کردند که آب، پتو و مواد غذایی فاسد نشدنی در خودروهای خود داشته باشند.