ملت ایران: آسیه، ۲۷ ساله، دانشجوی رشته مهندسی نرم افزار کامپیوتر دانشگاه یو. تی. ام مالزی روز شنبه گذشته در خیابان چانگکت بوکیت بینتانگ(Jalan Changkat Bukit Bintang) توسط یک راننده تاکسی و همدستانش ربوده شده و ضمن تهدید به قتل، از وی طلب ۱۰ هزار رینگیت پول در قبال آزادی کردند.

پس از مشاجره طولانی با ربایندگان، آنها وی را به یک منزل برده و او را تهدید کرده اند که باید برای آزادی خود این مبلغ را پرداخت کند در غیر اینصورت به قتل خواهد رسید.

این گزارش می افزاید: آسیه در نهایت مجبور شده به برادرش عماد، که وی نیز در دانشگاه یو. ام مشغول به تحصیل است تماس گرفته و از او در خواست پول کند.

پس از مذاکرات طولانی ربایندگان با آسیه و عماد، در نهایت عماد با پرداخت ۲ هزار رینگیت آنها را راضی به آزادی خواهرش کرده است. این پول ابتدا به حساب آسیه پرداخت و سپس ربایندگان مبلغ ۲ هزار رینگیت را از حساب وی به صورت نقدی دریافت کرده اند.

ربایندگان پس از دریافت پول، آسیه را که به شدت هراسان و دچار افسردگی شده بود، سوار بر تاکسی کرده و ساعت هفت و نیم عصر در خیابان " پهنگ” رها کردند.

گزارش این آدمربایی به پلیس منطقه " دنگ ونگی” کوالالامپور ارائه شده و این مرکز تحقیقات خود در مورد این آدمربایی را آغاز کرده است.

در ماه های اخیر تعداد آدمربایی در مالزی افزایش یافته و پلیس این کشور همه روزه از موارد مختلف آدمربایی، بویژه کودکان و نوجوانان خبر می دهند.

منبع: جام