به گزارش ملت ایران به نقل از شرق، این زن و شوهر متهم هستند مردی به نام علی را به خانه کشانده و او را با ضربات چکش و چاقو به قتل رسانده‌اند. علی عطار، نماینده دادستان در ابتدای جلسه محاکمه در برابر قضات شعبه ۱۱۳ دادگاه کیفری استان تهران قرار گرفت و در توضیح کیفرخواست گفت: نرگس و عباس یک سال قبل شوهر خواهر عباس را به قتل رساندند. آن‌طور که متهمان مدعی هستند مقتول که احمد نام داشت قصد داشت به نرگس تعرض کند البته متهمان برای این ادعا هیچ مدرکی ارایه نداده‌اند. بنابراین با توجه به مدارک و مستندات موجود درخواست دارم برای هر دو متهم به اتهام مشارکت در قتل حکم قانونی صادر شود.

در ادامه دو فرزند ارشد مقتول در جایگاه حاضر شدند و برای متهمان درخواست قصاص کردند. سپس رییس دادگاه اعلام کرد، برای دو فرزند صغیر مقتول فعلا از سوی رییس قوه‌قضاییه درخواستی عنوان نشده‌ و وی درخواستش را به بعد از صدور حکم موکول کرده‌ است. در ادامه دختر مقتول به هیات قضات گفت: دایی و زن‌دایی‌ام روز حادثه بیشتر از ۱۵بار به تلفن همراه پدرم زنگ زدند و او را به خانه‌شان کشاندند آنها برای قتل پدرم نقشه کشیدند و حالا به او تهمت می‌زنند، من درخواست قصاص هر دوی آنها را دارم.

سپس عباس متهم ردیف اول در جایگاه حاضر شد. متهم گفت: اتهام قتل را قبول ندارم. احمد شوهرخواهرم بود. قرار نبود که آن روز به خانه ما بیاید. من تازه از زندان آزاد شده‌بودم و بچه‌هایم هم خانه نبودند فقط پسرم که تازه به‌دنیا آمده، ‌بود. در منزل بودم همسرم از من خواست از بچه مراقبت کنم تا به حمام برود، مریض بودم و حال خوبی نداشتم. پایم شکسته بود و بیماری قلبی هم داشتم. کنار پسرم دراز کشیدم و خوابم برد یک‌دفعه با صدای فریادهای همسرم بیدار شدم. حمام خانه ما در حیاط بود. به سختی به سمت حمام رفتم در بسته بود و احمد و نرگس در حمام بودند. در را به سختی باز کردم احمد با چاقو به دستم ضربه زد و بعد که در باز شد ضربه‌ای به سرم زد و بیهوش شدم و سپس همسرم موضوع را به کلانتری خبر داد. من با چکش یا هر چیز دیگری به احمد ضربه نزدم.

در این هنگام قاضی بخشی از گفته‌های این مرد در دادسرا را خواند و گفت: در دادسرا گفته‌ای احمد با همسرت رابطه داشت و تو از مدتی قبل به این رابطه شک و در این‌باره از همسرت سوال کرده‌ بودی همسرت هم این رابطه را قبول کرده و بعد مدعی شده توبه کرده ‌است. حتی گفته‌ای چون تو در زندان بودی همسرت احساس تنهایی کرده و این رابطه را برقرار کرده است. بعد توضیح داده‌ای همسرت با چاقو و تو با چکش به سر مقتول ضربه زدید حالا چطور این حرف‌ها را انکار می‌کنی.

متهم گفت: من در دادسرا به بازپرس توضیحاتی دادم اما این چیزهایی که می‌گویید را به درستی به یاد ندارم واقعیت همان چیزی است که حالا گفتم من اصلا به شوهرخواهرم ضربه‌ای نزدم و همسرم او را زد. در این هنگام نماینده دادستان گفت: در صحنه قتل فرغونی بود که روی آن قطرات خون پیدا شده و این نشان می‌دهد مقتول در حیاط کشته و با فرغون به حمام منتقل شده ‌است همچنین قطرات خون در جاهای دیگری از حیاط نیز وجود داشت. بنابراین مقتول قصد فرار داشت و او را در حیاط به قتل رساندند. سپس متهم گفت: من نمی‌دانم خون داخل فرغون برای چه بود اما فکر می‌کنم هم باید احمد را می‌کشتم و هم همسرم را بعد هم خودکشی می‌کردم اما نتوانستم این کار را بکنم و این اشتباهم بود.

متهم سپس از همسرش خواست تا واقعیت را توضیح دهد و گفت دیگر توان ایستادن و حرف زدن ندارد. سپس نرگس در جایگاه حاضر شد. او گفت مقتول قصد داشت به او تعرض کند. این زن گفت: من در حمام بودم او وارد شد و من با او درگیر شدم.

متهم سپس در مورد اینکه قبلا هم با مقتول رابطه داشت توضیحاتی داد. قاضی همتیار، رییس دادگاه ادامه رسیدگی به پرونده را غیرعلنی اعلام کرد و جلسه محاکمه ادامه یافت. بعد از پایان جلسه دادگاه هیات قضات برای صدور رای دادگاه وارد شور شدند.