در پی تماس رانندگان خودروهای عبوری با سامانه ۱۲۵آتش نشانی، ستادفرماندهی آتش نشانی تهران زنگ ایستگاه ۳۶ را ساعت ۱۲:۲۰ دقیقه ظهر روز گذشته به صدا درآورد و آتش نشانان بلافاصله به سمت غرب به شرقبزرگراه باباییبعد از ورودی هنگام حرکت کردند.

حمید خلج آبادی فرمانده آتش نشانان اعزامی به محل حادثه دراین باره گفت: با رسیدن به محل حادثه مشاهده شد یک دستگاه خودروی ۲۰۶ به شدت با گاردریل وسط بزرگراه بابایی برخورد کرده و پس از چند بار معلق زدن متوقف شده و یکی از سرنشینان آن داخل خودرو گرفتار شده بود.

وی افزود: آتش نشانان با استفاده از علائم هشدار دهنده اقدام به ایمن سازی محل کردند و پس از قطع برق خودرو، با استفاده از تجهیزات ویژه نجات سقف را بریده و فرد مصدوم را از داخل آن خارج کردند و تحویل عوامل اورژانس دادند.

خلج آبادی خاطر نشان کرد: آتش نشانان پس از حمل خودرو توسط جرثقیل و عادی شدن رفت و آمد خودروها به عملیات خود پایان دادند.