با درج گزارش های خراسان درباره پرونده مردی که با خودروی پژو آردی زردرنگ دختران و زنان جوان را فریب می داد و با کشاندن آنان به لانه مجردی، پس از رسیدن به امیال شیطانی، از طعمه های خود فیلم و عکس تهیه می کرد، تعداد دیگری از قربانیان «روباه زرد» با مراجعه به پلیس آگاهی از وی شکایت کردند این درحالی است که یکی از شاکیان وی که روز گذشته به اداره جنایی پلیس آگاهی رفته بود گفت: او مرا به زور و با تهدید قمه به لانه مجردی اش کشاند.

به گزارش خراسان، کارآگاهان اداره جنایی آگاهی که با دستورات ویژه سرهنگ بیدمشکی(رئیس پلیس آگاهی خراسان رضوی) ماجرای اعمال شیطانی و کثیف «روباه زرد» را پی گیری می کنند موفق شدند در پی اعترافات مرد مسافرکش، زن ۵۷ساله ای را در این پرونده دستگیر کنند. این زن که دارای مجوز مامایی می باشد متهم است که ضمن ارتباط با «روباه زرد» زمینه فساد و فحشا را فراهم می کرده است.

بررسی های پلیس بیانگر آن است که «روباه زرد» پس از آزار و تجاوز به دختران و زنان، برخی از آن هارا به این زن معرفی می کرد تا مورد مداوا قرارگیرند.

گزارش خراسان حاکی است: دختر ۱۸ساله دیگری که از این مرد ۴۲ساله شکایت کرد مدعی است او به زور و با تهدید قمه، وی را مورد آزار قرار داده است که در پی اظهارات این دختر، کارآگاهان اداره جنایی پلیس آگاهی در بازرسی از خودروی زردرنگ، قمه مورد ادعای شاکی را کشف کردند. متهم این پرونده در اعترافات خود بخشی از اظهارات شاکی را مبنی بر استفاده از زور پذیرفت.

این درحالی است که تعداد دیگری از قربانیان این مرد، با توجه به اظهارات رئیس پلیس آگاهی خراسان رضوی مبنی بر این که اسرار خانوادگی و شخصی شاکیان به طور محرمانه محفوظ خواهد ماند به پلیس آگاهی مراجعه و از این مرد شیطان صفت شکایت کردند.

سرنخ های دیگری نیز با توجه به فیلم هایی که متهم از صحنه های کثیف تجاوز خود گرفته به دست آمده است که همچنان پی گیری این سرنخ ها با نظارت مستقیم قاضی اسماعیل شاکر(قاضی پرونده) ادامه دارد. بنابراین گزارش، با توجه به اهمیت و حساسیت موضوع، مقامات قضایی به ویژه دادستان مشهد با جدیت این پرونده را دنبال می کنند تا هرچه سریع تر قربانیان «روباه زرد» شناسایی شوند و اوبه مجازات اعمال خود برسد.

سابقه خبر:

شایان ذکر است: کارآگاهان اداره پلیس جنایی آگاهی خراسان رضوی، در پی اعلام شکایت دختر ۲۰ساله ای که طعمه مرد ۴۲ساله شده بود پی گیری این پرونده را از اواسط آذر در دستور کار قرار دادند و با دستورات قاضی شعبه ۸۰۹ مجتمع قضایی شهید قدوسی و همچنین نظارت مستقیم سرهنگ کارآگاه بیدمشکی(رئیس پلیس آگاهی خراسان رضوی) موفق شدند این مرد را که با یک دستگاه خودروی پژو آردی زردرنگ، طعمه هایش را در مشهد فریب می داد و به لانه مجردی می کشاند دستگیر کنند. بیش از ۲۰گوشی تلفن همراه حاوی فیلم ها و عکس هایی از صحنه های اعمال شیطانی متهم از وی کشف شده است و تحقیقات در این باره ادامه دارد.