نخستین اعدامی مردی به اسم رحیم بود که مردادماه امسال دختربچه ۸ ساله ای را در اطراف شیراز بی رحمانه به قتل رسانده بود. روز حادثه دختربچه برای خرید از خانه بیرون رفته بود که ناپدید شد و چند روز بعدجسد وی در خانه ای مخروبه در حوالی محل زندگی اش پیدا شد.

بررسی ها نشان می داد که دختربچه با ضربات چاقو به قتل رسیده و پیش از مرگ شکنجه شده و مورد آزار قرار گرفته است. پلیس تحقیقات گسترده ای را شروع کرد و مدتی بعد رحیم دستگیر شد و در بازجویی ها به قتل دختر بی گناه اعتراف کرد. او گفت که روز حادثه با دیدن دختربچه تنها در کوچه وسوسه شده و بعد از کشاندن او به خانه مخروبه وی را مورد آزار قرار داده است. سپس از ترس لو رفتن او را به قتل رسانده و جسدش را به داخل گودال انداخته است. با اعترافات متهم، او در دادگاه کیفری استان فارس محاکمه و در نهایت به اعدام محکوم و صبح پنجشنبه به دار مجازات آویخته شد.

دومین اعدامی، مردی بود که با معرفی خود به عنوان مامور، زنان جوان را سوار خودروی خود می کرد و با تهدید آنها را مورد آزار و اذیت قرار می داد و اموالشان را می دزدید. جرایم این مرد در سال ۸۷رخ داد. او سوار بر خودروی خود، طعمه هایش را از بین زنان جوان شناسایی می کرد و سد راهشان می شد.

وی ادعا می کرد که مأمور است و به طعمه هایش می گفت که حجابشان کامل نیست. سپس از آنها می خواست که سوار ماشین شوند و همراه او به اداره پلیس بیایند اما در بین راه، وقتی به محلی خلوت می رسید، با تهدید آنها را مورد آزار و اذیت قرار می داد. این مرد در مدت فعالیتش ۷زن جوان را ربود و مورد آزار و اذیت قرار داد تا اینکه با شکایت شاکیان و تحقیقات پلیس دستگیر و در دادگاه به اعدام محکوم شد.