ملت ایران:سایت اداره آموزش و پرورش شهر بروجن در خبری، تصویری از دانش‌آموزان را روی خروجی خود آورده است که لحظه عزیمت آنان را پیش از حادثه غمبار جاده‌ای نشان می‌دهد.

عکسی از دانش‌ آموزان بروجنی لحظه های قبل از حادثه غم بار