ملت ایران:نوزاد این زن در این مرکز در حالی پیدا شد که درمدفوع خود غرق بود و سوسکها او را احاطه کرده بودند.

این نوزاد هفت ماهه " آرورا " نام دارد و در سال ۲۰۰۲ در این مرکز نگهداری از کودکان فوت شده است. علیرغم این حقیقت که نوزاد از نظر جسمی سالم بوده است علت مرگ او عدم توجه به وی اعلام شد و مسئولین مرکز بیگناه شناخته شدند و از اتهامات تبرئه شدند. اما با اعتراض خانواده این نوزاد پرونده دوباره وارد جریان شد و در سال ۲۰۰۷ هیئت منصفه یک دادگاه این مرکز را به پرداخت ۲۰ میلیون دلار غرامت متهم کرد. چرا که نوزاد در اثر غفلت پرستاران این مرکز و در وضعیتی اسفناک جان باخته بود. این مرکز از نظر بهداشتی آلوده اعلام شد و برای مدتی فعالیت آن متوقف شد.


وکلای این خانواده گفتند تنها ۱۷ روز بعد از اینکه نگهداری این بچه به این مرکز سپرده شد او در حالی که در مدفوع خود در پوشک تعویض نشده اش مانده بود و اطرافش پر از استفراغ بود و سوسکها روی او را پوشانده و حتی قسمتی از پوست بدنش را خورده بودند توسط یکی از پرستاران دیده شد.
پرستار مسئول این کودک همواره نادیده گرفته شدن این نوزاد از طرف خودش را تکذیب میکند اما شواهد چیز دیگری نشان میداد. معاینات پزشکی نشان داد مرگ نوزاد در اثر یک بیماری تنفسی بوده است و به این ترتیب اتهامات به این مرکز بار دیگر رد شد. طی حکمی که دادگاه صادر کرده است این مرکز به دلیل عدم توجه به مسئولیتهایش به پرداخت ۱ میلیون دلار جریمه محکوم شد.
مادر این بچه میگوید همه مردم باید بدانند در این مرکز با نوزاد من چه کرده اند. آنها حتی بیماری او را به ما اطلاع ندادند تا او را مداوا کنیم.
این نوزاد و خواهرش از سال ۲۰۰۱ به این مرکز نگهداری از کودکان سپرده شده بودند.