ملت ایران:این زن روانی که دختر دوساله اش را تا سرحد مرگ کتک زده بود به ۹۹ سال حبس محکوم شد.
" الیزابت اسکالونا " ۲۳ ساله اهل تکزاس دختر دو ساله اش را به فجیع ترین شکل ممکن شکنجه کرد و باعثشد این کودک به کما برود.
این زن دستهای این دختر بچه را به دیوار چسباند و آنقدر او را کتک زد که این طفل بی گناه به کما رفت.

99 سال حبس برای زن روانی+عکس
بنابر گزارشات پلیس او با لگد به شکم دختر بچه کوبیده است و با بطری شیر به سرش ضربه زده است و سپس با چسب دستان دختر را به دیوار چسبانده است. ژاکلین دو ساله در اثر این ضربات به کما رفته است و در بیمارستان بستری است. به گفته پزشکان پوست دستان این دخترک در اثر چسبیده شدن به دیوار کنده شده است.
این زن به جز این دختر دو فرزند دیگر هم دارد. این بچه ها به قاضی گفته اند که مادرشان همیشه با کمربند و کفش و دیگر اشیا آنها را کتک میزند.