ملت ایران: سالها قبل و در جریان دیدار تیمهای لیورپول و ناتینگهام فارست در سال ۱۹۸۹، تعداد ۹۶ هوادار فوتبال در استادیوم هیلزبورو کشته شدند و بعد از گذشت نزدیک به بیست و سه سال از فاجعه ورزشگاه هیلزبورو که به عنوان یکی از بزرگترین فاجعه های ورزشی در جهان محسوب می شود، شواهد جدیدی از این حادثه به دست آمده است.

بررسی ها نشان می دهد هوادارانی که از سوی نیروی پلیس محله شفیلد به بهانه استفاده از مشروبات الکلی مورد حمله قرار گرفتند هیچ گونه مشروباتی استفاده نکرده بودند و به نوعی، مقصرین اصلی در کشته شدن این ۹۶ هوادار فوتبال نیروهای پلیس بوده اند.

پس از کشف این شواهد، اکنون به درخواست خانواده های قربانیان، بزرگترین تحقیقات کیفری در خصوص اقدامات پلیس انگلیس در آن مقطع آغاز شده است. این تحقیقات پس از آن شروع شد که اعترافاتی از برخی ماموران دخیل در این حادثه، در خصوص فاجعه استادیوم ورزشی هیلزبورو به دست آمد و حاکی از آن است که پلیس انگلیس تلاش کرده است با سرپوش گذاشتن بر حقایق، قربانیان را دراین حادثه مقصر اعلام کند.

انتشار این موضوع باعثشده تا بسیاری از نزدیکان و خانواده های قربانیان، خواستار رسیدگی جدی به آمران و عاملان آن شوند.

باشگاه خبرنگاران