ملت ایران:چندی قبل مردی نزد پلیس رفت و گفت دو زن که به بهانه فروش دارو به خانه او رفته بودند بعد از بیهوش کردنش پول هایش را دزدیده اند.
وی در این باره گفت: چند روز قبل برای تهیه یک داروی کمیاب به داروخانه ای رفتم اما نتوانستم داروی مورد نظر را پیدا کنم. همان روز با زنی آشنا شدم که می گفت به داروهای کمیاب دسترسی دارد. او شماره تلفنم را گرفت و فردای آن روز همراه زن دیگری به خانه ام آمد.

از آن ها پذیرایی کردم و برایشان شربت آوردم. چند لحظه بعد زن جوان یکی از شربت هایی که آورده بودم را به خودم تعارف کرد و من هم آن را نوشیدم. بعد از آن دیگر متوجه هیچ چیز نشدم و وقتی به هوش آمدم خانه ام کاملاً به هم ریخته بود. وقتی وسایلم را کنترل کردم فهمیدم مبلغ یک میلیون تومان از کشوی میزم سرقت شده است. تحقیقات برای دستگیری دو زن شیاد آغاز شد و مدتی بعد ماموران به اطلاعاتی دست یافتند که نشان می داد یکی از سارقان زنی ۳۲ ساله است. به این ترتیب وی همراه همدستش دستگیر شد.

در جریان تحقیقات معلوم شد دو متهم از ۱۱ نفر با این شیوه سرقت کرده اند. به این ترتیب پرونده اتهامی شان به مجتمع قضایی بعثت ارسال شد و آن ها روز چهارشنبه پای میز محاکمه نشستند و قرار است به زودی درباره اتهام شان تصمیم گیری شود.

منبع: جام نیوز