ملت ایران:اگر شجاعت دختر جوان نبود، شاید مردان شیطان صفت به این زودی‌ها دستگیر نمی‌شدند.

به گزارش همشهری متهمان دو مرد ۳۴و ۳۹ساله هستند که با استفاده از پراید سفید در نقش مسافرکش ظاهر می‌شدند تا با ربودن دختران جوان نقشه شوم خود را عملی کنند اما مقاومت شجاعانه یکی از قربانیان، آنها را به دام پلیس انداخت. خودروی پراید با سرعت زیاد در یکی از خیابان‌های کرمان در حرکت بود. دختر جوانی که روی صندلی عقب نشسته بود، از ترس می‌لرزید و مردی که روی صندلی جلو بود، تیغه چاقویش را به سمت او گرفته بود و تهدیدش می‌کرد که اگر به خواسته‌شان تن ندهد، او را خواهد کشت. دختر جوان که می‌دانست راننده پراید و همدستش چه نقشه شومی در سر دارند،

با عکس‌العملی سریع شیشه ماشین را پایین کشید و شروع به داد و فریاد کرد. راننده که دستپاچه شده بود، سرعت ماشین را کم کرد و موتورسواری که پشت سر پراید در حرکت بود، با شنیدن فریادهای دختر جوان خود را به این خودرو رساند تا به او کمک کند. در همین هنگام بود که دختر جوان توانست در ماشین را باز و با حرکتی سریع خود را به بیرون پرت کند.

سه ‌ماه قبل

اوایل تیرماه امسال، دختر جوانی با لباس‌های خاکی و دست‌هایی که بر اثر کشیده شدن روی آسفالت دچار خراشیدگی شده بود نزد مأموران پلیس شهرستان کرمان رفت تا از ماجرای وحشتناکی که برایش رخ داده بود بگوید. او رو به افسر پرونده کرد و گفت: در خیابان منتظر تاکسی بودم که پراید سفید رنگی مقابلم توقف کرد. راننده مقصدم را پرسید و بعد از شنیدن جوابم خواست سوار ماشین شوم. من هم سوار شدم اما بعد از طی مسافتی کوتاه، راننده تغییر مسیر داد و با سرعت زیاد در یکی از خیابان‌های خلوت شهر شروع به راندن کردند.

من که وحشت کرده بودم، از او خواستم ماشین را نگه دارد تا پیاده شوم اما مردی که کنارش نشسته بود تیغه چاقویش را به طرف صورتم گرفت و گفت که اگر سر و صدا کنم، مرا می‌کشد. او مدام مرا تهدید می‌کرد و من که می‌دانستم آنها چه نقشه‌ای در سر دارند، تصمیم گرفتم هر طوری شده از دامشان فرار کنم. وقتی شیشه ماشین را پایین کشیدم و با فریاد از مردم کمک خواستم، مرد موتورسواری متوجه شد و موتورش را در مسیر پراید سفید قرار داد و چون حواس راننده و همدستش پرت و سرعت ماشین کم شده بود، توانستم خودم را به بیرون پرت کنم. راننده پراید با دیدن این صحنه، پایش را روی گاز گذاشت و فرار کرد و من با کمک مرد موتورسوار، خودم را به اداره پلیس رساندم تا از آنها شکایت کنم.

در جست‌وجوی پراید سفید

با اظهارات دختر جوان، تیمی از کارآگاهان پلیس آگاهی استان کرمان مأمور رسیدگی به پرونده شدند. در تحقیق از شاکی و مرد موتورسوار مشخصات ناقصی از پراید سفید به‌دست آمد. بررسی‌های گسترده بعد از سه ‌ماه نتیجه داد و کارآگاهان سرانجام توانستند از بین ده‌ها خودروی مشابه، پراید مورد نظر را شناسایی کنند. محل زندگی صاحب خودرو محاصره شد و مأموران این مرد را که کامران نام داشت در یک عملیات ضربتی دستگیر کردند. با انتقال متهم به اداره آگاهی، او منکر هرگونه جرمی شد اما وقتی دختر جوان روبه‌رویش قرار گرفت و وی را شناسایی کرد، لب به اعتراف گشود و همدستش را معرفی کرد. به این ترتیب دومین متهم پرونده نیز دستگیر و به اداره آگاهی منتقل شد.

دختر بی‌گناه

همزمان با دستگیری مردان شیطان صفت، پرونده‌ای در اختیار اداره آگاهی قرار گرفت که از ربوده شدن دختر جوانی توسط سرنشینان یک پراید سفید و آزار و اذیت او در بیابان‌های اطراف شهر حکایت داشت. مشخصاتی که از متهمان در پرونده وجود داشت با مشخصات دو مرد دستگیر شده یکی بود و مأموران که حدس می‌زدند این دختر نیز از سوی کامران و همدستش ربوده شده، شاکی را به اداره آگاهی دعوت کردند. دختر جوان وقتی چشمش به دو متهم دستگیر شده افتاد آنها را شناخت و درحالی‌که از ترس می‌لرزید از ماجرای شومی گفت که مدتی قبل برایش رخ داده بود.

او توضیح داد: ساعت ۹شب بود و برای برداشت پول از حسابم، به مقابل یک دستگاه خودپرداز رفته بودم. بعد از برداشت پول، آن را داخل کیفم گذاشتم و می‌خواستم به خانه برگردم که دو جوان موتورسوار با سرعت زیاد از کنارم عبور کردند و یکی از آنها که ترک موتور نشسته بود، کیفم را قاپید. من که شوکه شده بودم شروع به سر و صدا کردم و به‌دنبال موتور دویدم. همان لحظه پراید سفید رنگی مقابلم توقف کرد و جوانی که کنار راننده نشسته بود، از ماجرا پرسید. سپس گفت که سوار ماشین شوم تا برای تعقیب سارقان به من کمک کنند.

من که تصور می‌کردم آنها قصد کمک کردن دارند سوار شدم و ماشین با سرعت زیاد شروع به حرکت کرد. بعد از طی مسیری، ناگهان راننده به سمت یکی از خیابان‌های خلوت پیچید و وقتی اعتراض کردم، همدستش با چاقو شروع به تهدید من کرد. تازه فهمیدم که در چه دامی گرفتار شده‌ام اما هر چه التماس کردم، آنها توجهی نکردند. متهمان در تاریکی شب مرا به بیابان‌های اطراف بردند و به زور مورد آزار و اذیت قرار دادند. سپس در یکی از خیابان‌ها رهایم کردند و متواری شدند.

با اظهارات دومین شاکی، متهمان به ربودن و آزار و اذیت او اعتراف کردند و مدعی شدند بعد از اینکه در جریان سرقت کیف او قرار گرفتند، وسوسه شدند که به بهانه کمک کردن، وی را ربوده و نقشه شومشان را عملی کنند. سرهنگ پوررضا قلی، رئیس پلیس آگاهی استان کرمان با بیان این خبر به همشهری گفت: در این پرونده دو دختر بی‌گناه در دام متهمان گرفتار شده بودند که خوشبختانه با شجاعت و زیرکی یکی از آنها، هر دو مرد شیطان صفت به دام پلیس افتادند. وی ادامه داد: با توجه به اعتراف صریح متهمان، برای آنها قرار قانونی صادر شده و پرونده در اختیار مرجع قضایی قرار گرفته است.