آشپز آمریکایی به نام " دیوید فاینز " به تازگی اعتراف کرده که در سال ۲۰۰۹ و در پی یک مشاجره خانوادگی، پس از اینکه دست و پا و دهان " دان فاینز " همسر خود را بسته، وی را در دیگ آب جوش انداخته و پخته است!

مردی که زنش را پخت!+عکس

دیوید وینز چهل و نه ساله در جلسه دادگاه اعتراف کرد که جسد دان، همسر سی و نه ساله اش را در اواخر سال ۲۰۰۹ آن قدر در آب جوش نگاه داشته که فقط جمجمه وی باقی مانده است.

گفتنی است، در همان سال ۲۰۰۹، آشپز مذکور خبر دزدیده شدن همسرش را به پلیس داده بود.

منبع: سیمرغ