ملت ایران:مدیر شرکتی خصوصی که به اتهام تعرض به منشی‌اش بازداشت شده‌ بود، با شکایت جدیدی روبه‌رو شد و زنی دیگر ادعا کرد وقتی برای مذاکره به دفتر او رفته ‌بود، مورد آزار جنسی قرار گرفت.

دختر جوانی دو هفته قبل به ماموران پلیس شکایت کرد و گفت مورد آزار جنسی قرار گرفته ‌است. این دختر توضیح داد: «من در شرکت خدمات وام کار می‌کردم. تازه استخدام شده‌ بودم.

مدیر شرکت با درج آگهی در روزنامه‌ها خدمات وام ارایه می‌داد و ‌درصدی از وام را می‌گرفت. شیوه کارش این بود که با چند نفر به عنوان ضامن کار می‌کرد و چند سند هم داشت. افرادی که مهلت وام‌شان رسیده‌ بود و سند نداشتند به سراغش می‌آمدند و او با دادن سند ‌درصدی از وام را برمی‌داشت و از این راه درآمد زیادی داشت.

مدیر شرکت گاه با یک سند ۳۰ نفر را ضمانت می‌کرد و مشتریان زیادی هم داشت تا اینکه روز حادثه وقتی مشتریان رفتند و داشتیم دفتر را تعطیل می‌کردیم به من گفت به اتاقش بروم تا چند سند را با هم بررسی کنیم. به محض اینکه وارد اتاقش شدم در را از پشت بست و خواست به من تعرض کند.

مقاومت کردم و او برای اینکه من را مغلوب کند، کتکم زد و بعد هم به زور مورد آزار قرار داد. در را قفل کرده‌ بود و نمی‌توانستم فرار کنم.» مدیر شرکت با شکایت این دختر بازداشت شد و در بازجویی‌های اولیه به تعرض به منشی‌اش اعتراف کرد. سپس پرونده به شعبه ۷۷ دادگاه کیفری ‌استان تهران فرستاده شد.

قضات رسیدگی‌کننده از شاکی خواستند تا یک‌بار دیگر شکایتش را مطرح کند. دختر جوان گفت: شرکت متهم در خیابان سمیه بود و چند ماهی می‌شد که من با او کار می‌کردم. سرم به کار خودم بود و سعی می‌کردم فاصله‌ام را با او حفظ کنم. او که می‌دانست اگر به من پیشنهادی بدهد قبول نمی‌کنم مرا گول زد و گفت می‌خواهد چند سند را بررسی کند و از من کمک خواست.

وقتی وارد دفترش شدم در را قفل کرد و بعد من را کتک زد تا تسلیم خواسته‌اش شوم. مرا مورد آزار جنسی قرار داد. در حالی‌که خیلی ترسیده ‌بودم بلافاصله از شرکت بیرون آمدم و فرار کردم. مدیر شرکت که جوانی ۲۵ساله است نیز اتهامش را قبول کرد و گفت: قصدم آزار جنسی این دختر نبود من عاشقش شده ‌بودم، می‌خواستم با او ازدواج کنم و به همین دلیل هم او را مورد آزار قرار دادم.

این تنها شکایت علیه مدیر جوان نبود. زمانی که متهم را از دادگاه به بازداشتگاه کلانتری منتقل می‌کردند زنی جوانی هراسان خود را به ماموران رساند. او که در ابتدا فقط منشی را دیده‌ بود خطاب به ماموران گفت: «رییس این زن من را مورد آزار جنسی قرار داده ‌است.»

لحظاتی بعد وقتی مدیر را دستبند به دست دید متوجه شد که او بازداشت شده ‌است. این زن هم شکایت خود را به ماموران ارایه کرد و گفت: برای استفاده از خدماتی که برای دریافت وام ارایه می‌دادند به آن شرکت رفته‌ بودم. قرار بود این مرد به من ضامنی را معرفی کند و من هم ۱۰‌درصد از وامم را به او بدهم.

بار اول با او مذاکره کردم و به من گفت باید وقت دیگری بیایم. زمانی که گفته بود دیروقت بود اما اصلا شک نکردم و وارد دفتر شدم. حتی منشی‌اش نبود مدیر جوان برای اینکه اعتماد من را جلب کند، گفت منشی‌اش بعد از ساعت کار رفته‌ است.

بعد که وارد دفترش شدم من را مورد آزار قرار داد. حالم خیلی بد شد و آن شب به خانه رفتم. وقتی تصمیم گرفتم شکایت کنم و به کلانتری آمدم قبل از اینکه شکایتم را ارایه دهم متوجه شدم او به منشی‌اش هم تعرض کرده‌ است.

با دستور قضات شعبه ۷۷ هر دو زن به پزشکی قانونی فرستاده ‌شدند. پزشکی قانونی در اظهارنظر خود در مورد منشی جوان تعرض را مورد تایید قرار داد و گفت که آثار ضرب و جرح روی بدن این زن مشهود است.

این در حالی است که بررسی‌ها در مورد تعرض به دومین شاکی ادامه دارد. قاضی اکبر ساعی رییس شعبه ۷۷ دادگاه کیفری‌استان تهران روز گذشته ضمن تایید این خبر گفت: متهم دفتری در خیابان سمیه داشت و با درج آگهی در روزنامه مشتریان خود را پیدا می‌کرد.

با توجه به وضعیت موجود احتمال اینکه متهم قربانیان دیگری هم داشته ‌باشد، وجود دارد و از مردم می‌خواهیم در صورتی که از سوی متهم مورد تعرض قرار گرفته‌اند به دفتر شعبه ۷۷ دادگاه کیفری استان تهران مراجعه کنند.

شرق