ملت ایران:به گزارش ایسنا، عقرب سیاه لقب فردی به نام صادق مرادی ا‌ست که ۴ سال قبل و پس از تلاش برای ربودن یک زن در جنوب تهران از سوی پلیس دستگیر شد و اواخر سال ۸۹ به اتهام آزار و اذیت ۴ زن و دختر چند بار پای میز محاکمه رفت.

این مرد شرور ابتدا در شعبه ۷۷ دادگاه کیفری استان تهران محاکمه و به اعدام محکوم شد که پس از اعتراض، این حکم در دیوان عالی کشور نقض شد.

پس از رسیدگی به این پرونده در شعبه ۷۹ دادگاه کیفری استان تهران، این شعبه حکمی مبنی بر تبرئه عقرب سیاه صادر کرد و این حکم که واکنش‌های زیادی از جمله از سوی برخی نمایندگان وقت مجلس شورای اسلامی را در پی داشت پس از رسیدگی در دیوان عالی کشور نقض و پرونده برای رسیدگی مجدد به شعبه ۷۹ دادگاه کیفری استان تهران ارجاع شد.

این شعبه در آخرین مرحله رسیدگی به اتهامات صادق مرادی، وی را به اعدام محکوم کرد و چهارم مرداد سال جاری نیز دیوان عالی کشور با صدور اطلاعیه‌ای اعلام کرد: «دادنامه صادره از شعبه ۷۹ دادگاه کیفری استان تهران علیه صادق مرادی معروف به عقرب سیاه که مرتکب چندین فقره عمل شنیع زنای به عنف و اکراه نسبت به شکات شده، در دیوان عالی کشور رسیدگی و با توجه به انطباق رای صادره با موازین شرعی و قانونی، تایید و ابرام شد. همچنین پرونده جهت جری تشریفات قانونی به مراجع ذی‌ربط ارسال شد.»

عقرب سیاه سرانجام پس از طی مراحل قانونی پرونده‌اش سحرگاه سه‌شنبه در چهارراه نظام‌آباد تهران و در مقابل دیدگان تعدادی از شهروندان به دار مجازات آویخته شد.