ملت ایران:ستاره فوتبال تیم فلامینگو برزیل معشوقه اش را بعد از شکنجه به قتل رسانده و اجزای بدنش را به سگهای خود خورانده است.
این زن ۲۵ ساله ادعا کرده بود که فرزند ۴ ماهه اش متعلق به این فوتبالیست ۲۷ ساله است و همین مسئله باعثشد او به فجیع ترین شکل ممکن به قتل برسد.

شکنجه و قتل این خانم توسط فوتبالیست مشهور ! +تصاویر
دوستان نزدیک این زن میگویند او و این فوتبالیست در یک پارتی با هم آشنا شده اند و همان زمان این زن باردار شده است و زمانی که این خبر را به این ستاره فوتبال داده است باعثخشم وی شده است و نهایتا توسط او به قتل رسید.

پرداد