به گزارش ملت ایران به نقل از پایگاه اطلاع رسانی مرکز اورژانس تهران، دیروز دوشنبه ۲۳ دی ۹۲ کارگران مشغول لایه روبیچاهفاضلابساختمانی در خیابان دادمان بودند که دچارخفگیشدند.
این حادثه در ساعت ۱۷:۳۵ به مرکز اورژانس تهران گزارش شد که با دریافت خبر بلافاصله دو آمبولانس به محل مذکور اعزام شدند.
پس از بیرون کشیدن کارگران(آقایان ۳۰،۴۲ و ۳۷ ساله) توسط عوامل آتش نشانی، تکنسینهایاورژانس تهرانبا انجام معاینات پزشکی متأسفانه مرگ هر ۳ نفر را به علت خفگی تأیید کردند.
در این حادثه ابتدا یکی از کارگران وارد چاه می شود و پس از خفگی، دو نفر دیگر به ترتیب برای نجات جان دیگری وارد چاه شده و دچار خفگی می شوند.