مارک شاکلی، کشاورزی در منطقه دلمار در ایالت کالیفرنیا صبح روز شنبه هنگامی که برای سر زدن به مرغدانی‌اش وارد آن شد دید که چراغ‌ها و دستگاه تهویه مطبوع خاموش بودند.

هنگامی که وی چراغ را روشن کرد دید که ۷۰ هزار مرغ مرغدانیش همگی مرده‌اند.

پلیس می‌گوید مرغها به این خاطر مرده‌‌اند که مردی مست، برق این مرغدانی که تأمین‌کننده غذا، آب و سیستم خنک‌کننده مرغ‌ها بوده است را قطع کرده و باعثکشته شدن همه آنها شده است.

این مرد ۲۱ ساله که «یوشه شلتون» نام دارد ادعا می‌کند چیزی از آمدن به این مزرعه و خاموش کردن برق مرغدانی به خاطر نمی‌آورد.

برآورد می‌شود مرغ‌های این مرغدانی ۲۰ هزار دلار ارزش داشته‌اند.