یک کشاورز ۵۵ ساله اهل نپال بر اثر شلیک اشتباهی پسرش را به قتل رساند. گوتا بهادر پولامی روز جمعه در تعقیب میمونها از درخت بالا رفته و اشتباهی با تفنگ ساچمه ای به پسر ۱۲ ساله خود شلیک کرد. گفته میشود این کشاورز در تعقیب میمون هایی بوده که وارد مزارع ذرت میشدند که گویا پسرش هم نزدیک همان درخت بوده است کشاورز به محض تکان خوردن درخت شلیک می کند. پلیس می گوید این مرد و پسر مرحومش هر دو متهم شناخته میشوند(گویا به علت اینکه قصد کشتن میمونها را داشتند)
به گزارش افراد محلی مدتی بود که میمونهای جنگلی وارد مزارع ذرت کشاورزان شده و بیشتر محصول را میخوردند. مزراع ذرت یکی از محصولات اصلی کوهستان نپال است. طبق عقاید هندوهای این منطقه باید با میمونها به خوبی رفتار شود و با آنها سازگاری کرد چون معتقدند که میمونها صورت تناسخ یافته هانومان(یکی از خدایان هندو) هستند.