ملت ایران به نقل از ایران گراند، مایکل باربر’، بعد از انکه فهمید همسرش به او خیانت کرده و فرزند دخترش نیز حاصل روابط نامشروع او می باشد همسر و دخترش را کشت و به اعدام محکوم شد.

“باربر” به جرم خفه کردن همسرش و کشتن دختر شش ساله اش محکوم به قصاص شده است. وی این اقدام را پس از آنکه متوجه شد دختری را که بزرگ کرده، فرزند واقعی خودش نیست انجام داد.

این زن متاهل به جرم خیانت به قتل رسید! + عکس

پس از آنکه “باربر” متوجه شد همسرش به او خیانت کرده و با مردی از ایالت تگزاس رابطه داشته، با عصبانیت، دستان همسر ۴۳ ساله اش را بست و او را با کابل کامپیوتر خفه کرد و بدن بیجان وی را بر روی رختخواب انداخت. سپس “باربر” ۵۵ ساله، سعی کرد دختر شش ساله اش را نیز خفه کند، اما وقتی با مقاومت وی مواجه شد، سر او را ۲۰ بار به میله تخت کوبید تا اینکه جمجمه اش متلاشی شد.