به گزارش ملت ایران، جام جم آنلاین به نقل از انسولیتکا، " گای جونز " مرد میانسال آمریکایی ساکن سیسونویل پس از خاتمه کار ساعتی را با دوستانش گذراند و اندکی دیرتر از معمول به خانه بازگشت.
وقتی گای مشاهده کرد که همسرش میز شام را آماده نکرده پس از مشاجره با وی به زیر زمین رفت. مرد خشمگین که گرسنگی عقلش را ربوده بود گالن بنزین را برداشت و پس از پاشیدن بنزین زیر زمین خانه را به آتش کشید.
آتش به سایر نقاط منزل نیز گسترش یافت. همسرش که از ترس به منزل یکی از همسایه ها رفته بود آتش نشانی را خبر کرد. ماموران آتش نشانی قبل از اینکه سراسر خانه از بین برود موفق به خاموش کردن آتش شدند.
گای هم توسط پلیس به اتهام آتش سوزی عمدی دستگیر شده و در انتظار محاکمه در بازداشت به سر می برد.