خودسوزی جلوی مرکز کاریابی +عکس

رکود اقتصادی در انگلیس موجب شده تا شرکت‌های بزرگ دست به اخراج گسترده نیروهای خود بزنند، و همین امر نرخ بیکاری در این کشور را به شدت افزایش داده است.

گفتنی است، اوضاع نابسامان اقتصادی در اروپا به قدری است که پیش از این نیز، یک مرد یونانی ۵۵ ساله معترض به اوضاع اقتصادی، مقابل یکی از شعبه های بانکی در این کشور خود را سوزاند.