به گفته پزشکان «کارلی میلر» حداقل ۲۵۰ مورد شکستگی استخوانی داشته و همچنین بخشی از این موارد شکستگی‌ها به دوران قبل از تولد او باز می‌گردد.

پزشکان پس از معاینه این کودک تشخیص دادند که وی به بیماری نادری موسوم به «Osteogenesis Imperfecta» مبتلاست که موجب می‌شود استخوان‌هایش حتی در حرکت‌های عادی نیز ترک خورده و بشکنند.

به گزارش از روزنامه دیلی‌میل، همچنین بیماری کارلی به گونه‌ای است که موجب می‌شود استخوان‌هایش در مواقع بارندگی و نامساعد بودن هوا دردناک شوند.