آنطور که عنوان شده سرریز شدن آب آببندان روستای خشکرود بخش امامزاده عبدالله(ع) موجب وقوع سیل در این سه روستا شده است. البته بارش های اخیر سرریزشدن این آببندان را در پی داشته است. این آببندان با مساحت ۴هکتار از آببندان های قدیمی این منطقه به شمار می رود که پیش بینی می شود یک میلیون مترمکعب آب از آن به سوی روستاها رها شده باشد. در پی جاری شدن این سیل علاوه بر واردآمدن خسارات سنگین به بخش های دامداری این روستاها، منازل حدود ۱۰۰خانوار نیز آسیب جدی دید زیرا آب به حدی شدت داشته که به داخل خانه ها نفوذ کرده بود. براساس گزارش ها خسارت در روستای خشکرود بیشتر و در روستاهای دیگر کمتر بوده است. یحیی عسگری پور، بخشدار امامزاده عبدالله(ع) مازندران گفت: این سیل سبب قطع گاز برخی مناطق این روستاها شد.