دادگاه عالی شهر شاه علم در مالزی یک ایرانی را به جرم قاچاق مواد مخدر به اعدام محکوم کرد.

این تبعه ایرانی در روز ششم ماه ژوئن سال ۲۰۰۹ در فرودگاه بین المللی کوالالامپور دستگیر شده و به گفته " مختار الدین باکی " قاضی دادگاه نتوانسته است شواهد لازم برای بی گناهی خود به دادگاه ارایه کند.

" محمد ر " ایرانی ۳۰ ساله محکوم به اعدام در روز دستگیری بیش از ۱۴ کیلوگرم متافتامین به همراه داشته است.

قاچاق مواد مخدر در مالزی مجازات اعدام را در پی دارد اما علیرغم مجازات سنگین قاچاق مواد مخدر در این کشور، طی سالهای گذشته شاهد دستگیری تعداد زیادی از ایرانیان به این اتهام بوده ایم.

منبع: مهر