یک مادر اهل فلوریدا به خاطر اقدام به کتک زدن خفه کردن پسری که در فیس بوک دخترش را اذیت میکرد دستگیر شد. او سعی داشت در وسط فروشگاه در حالیکه دخترش شاهد صحنه بود با دستانش پسری که او را اذیت میکرد خفه کند.

او در مصاحبه اش گفته است: به او گفتم از حرف زدن در مورد دخترم در فیس بوک دست بردارد و گرنه او را میکشم و زمانیکه دیدم او چنین قصدی ندارد حرفم را عملی کردم.
" پیسبی تلا " ۴۶ ساله و دخترش " مک کنا " ۱۳ ساله در حال خرید در مرکز خرید سن پطرزبورگ بودند که ناگهان با پسری که باعثاذیت و آزار دخترها در فیس بوک بود ربرو شدند و این اتفاق همانجا رفم خورد.
این زن میگوید این پسر حرفهای بسیار زشتی در مورد دختر وی گفته است که او را آزرده و او قصد داشته به خاطر این آسیب روحی به خود صدمه بزند و این مسئله من را که یک مادر هستم به شدت آزرد.
این زن و پدر " مک کنا " تصمیم گرفتند خودشان دخترشان را از این مهلکه نجات دهند. آنها به مدرسه، آموزش و پرورش و حتی اداره پلیس رفتند اما هیچ کس کمکی به آنها نکرد.

نیک صالحی