به گزارش ملت ایران، امدادگران توانسته اند بیش از صد و ده نفر از سرنشینان کشتی را نجات بدهند. اغلب افراد نجات یافته سوریه ای و فلسطینی هستند.

مقصد اصلی این کشتی حامل مهاجران، سواحل کشور ایتالیا بود.

ساعاتی پس از این اتفاق گارد ساحلی ایتالیا از غرق شدن یک کشتی دیگر حامل حدود دویست مهاجر عمدتا آفریقایی در نزدیکی جزیره سیسیل خبر داد.

ایتالیا هفته گذشته یکی از مرگبارترین تراژدی های مرگ مهاجران در دهه های اخیر را در نزدیکی سواحل خود تجربه کرد.

غرق شدن کشتی مهاجران عمدتا آفریقایی در نزدیکی جزیره لامپدوسا حداقل ۳۱۱ کشته به جا گذاشت.

عملیات جستجو برای اجساد قربانیان در آب های اطراف جزیره لامپدوسا ادامه دارد.

بر اساس آمار کمیساریای عالی سازمان ملل متحد برای پناهندگان در دو ماه گذشته بیش از ۳۴۰۰ پناهجو تلاش کرده اند که از مسیر مصر به طور غیرقانونی وارد اروپا شوند.