به گزارش سرویس حوادثملت ایران، پلیس اسراییل اعلام کرد که در حمله یک گروه فلسطینی با تبر و میله آهنی، یک اسراییلی در کرانه باختری به قتل رسیده است. این حادثه که روز جمعه زخ داده، آخرین حمله از سری حملات به اسراییلی ها در این منطقه است.

سخنگوی پلیس اعلام کرد که این مرد پس از شنیدن سر و صدای مشکوک در ساعت ۲ صبح برای برررسی به بیرون از خانه می رود که با تبر و میله آهنی مورد حمله قرار می گیرد. این حمله در حالی صورت می گیرد که همسر مرد از پنجره خانه شاهد ماجرا بوده و توسط دری که پشت خانه قرار داشته است، از محل می گریزد.

سخنگوی پلیس همچنین اضافه کرد: " ما قویا اعتقاد داریم که این یک حمله تروریستی است. "

بر اساس گزارش های منتشر شده در وبسایت های اسراییلی، مرد مقتول سرهنگ ذخیره ارتش بوده است.

همسر این مرد در بیمارستان و در مصاحبه یا کانال ۱۰ اسراییل گفت: " هر کسی او را می شناخت، او برای سالها یک مرد نظامی بود. " وی همچنین اضافه کرد که شوهرش در فرماندهی منطقه غزه و نیز واحد نخبگان جنگی فعالیت کرده است.

اسراییل و فلسطین پس ار پنج سال در تابستان امسال، مذاکرات را از سر گرفتند. خشونت های گاه و بی گاه توسط دوطرف، بر بی اعتمادی موجود در فضای مذاکره افزوده است.