ملت ایران: رسانه های محلی پرو روز پنجشنبه اعلام کردند: این زمین لرزه ساعت ۱۱ و ۴۲ دقیقه روز چهارشنبه به وقت روی داد.

در پی زمین لرزه، معدنی در منطقه چاپارا فرو ریخت و سه نفر در آن کشته شدند.

این حادثه همچنین به زخمی شدن ۱۲ معدنچی دیگر منجر شد.

یک مقام محلی کشته شدن معدنچیان را تایید کرد.

در این حال، رئیس موسسه ملی دفاع از امنیت شهری گفت: زمین لرزه آسیب جدی در منطقه در پی نداشته است.