ملت ایران: زمین لرزه ای به بزرگی ۲.۳ در مقیاس امواج درونی زمین(ریشتر) " شریف آباد " تهران را لرزاند.

زمان این زمین لرزه را ساعت۱۱:۴۱: ۰۸.۰ با قدرت ۲.۳ ریشتر در " شریف آباد " تهران ثبت شده است.

تاریخ وقوع زلزله:

یکشنبه، ۳۱ شهریور ۱۳۹۲ در ۱۱:۴۱: ۰۸

(وقت محلی - تهران)

۲۰۱۳-۰۹ - ۲۲ ۰۸:۱۱: ۰۸

(UTC)

بزرگی زلزله:

۲.۳

نوع بزرگی:

MN

موقعیت رومرکز زلزله: ۳۵.۴۲ شمالی و ۵۱.۸۸ شرقی

عمق: ۱۶ کیلومتر

عدم قطعیت مکانی: ۱.۷۴ + / - کیلومتر در جهت شمالی - جنوبی

۲.۲۲ + / - کیلومتر در جهت شرقی - غربی

منطقه:

استان تهران

فاصله ها:

۹ کیلومتری شریف آباد، تهران

۱۹ کیلومتری ایوانکی، سمنان

۱۹ کیلومتری پاکدشت، تهران

۵۲ کیلومتری تهران، تهران

منبع:

موسسه ژئوفیزیک، دانشگاه تهران