به گزارش سرویس حوادثملت ایران, با توجه به داستان خبری شبکه ی هرالد نیوزلند، زنی توانسته است ساعت ها در حالت خواب رانندگی کرده و حتی برای دوستانش پیامک هم ارسال نماید. این در حالی است که این زن به طرز معجزه آسایی در تمام این مدت هیچ تصادف یا سانحه ای هم نداشته است.

این زن که نامش ذکر نشده، بنا به گزارش ها در حالی که به علت وضعیت بد، خوابش پیش از شروع رانندگی قرص های خواب آور مصرف کرده بود، تمام شب را به رانندگی در دورتا دور نیوزلند پرداخته است.

این راننده ی خواب آلود بنا به این گزارش در ساعات نیمه شب سه شنبه برای ۵ ساعت تمام حدود ۱۹۰ مایل را رانندگی کرده است و در همان حال خواب و بیداری پیامکی را نیز برای دوستش ارسال نموده است. پلیس می گوید با این همه او تمام مدت ناهشیار بوده و هیچ تصویر و خاطره ای از این سفر شانه اش ندارد.

پلیس اجرای قوانین نیوزلند، پس از آنکه تماسی از دوست نگران این زن دریافت داشت، از طریق امواج موبایل این زن به ردیابی او پرداختند، اما نتوانستند وی را در هنگام رانندگی پیدا کنند که گفته می شود چنین چیزی در تاریخ اقدامات این پلیس بی سابقه بوده است.

پلیس می گوید که پسر عموی زن نهایتاً او را در محل اقامتگاه ساحلی سابقش، جایی که چرخ های ماسینش از حرکت ایستاده اند، در حال خواب پیدا کرده است.

پلیس در پی دستوری فوری مانع از ادامه ی رانندگی زن شده و برای احراز صلاحیت وی برای داشتن گواهینامه وی را به پزشکان راهنمایی و رانندگی ارجاع داده است.