یک مار در آلاباما پس از اینکه سرش از بدنش جدا شده بود، در واکنشی غریزی بدن خود را گاز گرفت.

گفته می شود بعضی از مارها ساعت ها پس از قطع شدن سرشان می توانند از خود واکنش نشان دهند.