ملت ایران: زمین لرزه ای به بزرگی ۲.۷ در مقیاس امواج درونی زمین(ریشتر) " دماوند " تهران را لرزاند.

زمان این زمین لرزه را ساعت ۰۴:۴۶: ۰۱.۵ با قدرت ۲.۷ ریشتر در " دماوند " تهران ثبت شده است.

تاریخ وقوع زلزله:

چهارشنبه، ۱۶ مرداد ۱۳۹۲ در ۰۴:۴۶: ۰۱

(وقت محلی - تهران)

۲۰۱۳-۰۸ - ۰۷ ۰۰:۱۶: ۰۱
(UTC)

بزرگی زلزله:

۲.۷

نوع بزرگی:

MN

موقعیت رومرکز زلزله: ۳۵.۷۶ شمالی و ۵۲.۲۵ شرقی

عمق: ۹ کیلومتر

عدم قطعیت مکانی: ۰.۸۷ + / - کیلومتر در جهت شمالی - جنوبی

۱.۱۱ + / - کیلومتر در جهت شرقی - غربی

منطقه:

استان تهران

فاصله‌ها:

۱۶ کیلومتری دماوند، تهران

۲۴ کیلومتری اب سرد، تهران

۲۵ کیلومتری کیلان، تهران

۷۷ کیلومتری تهران، تهران

منبع:

موسسه ژئوفیزیک، دانشگاه تهران